Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z aktywności ruchowej - gimnastyki dla uczestników Klubu Seniora w Rzeszowie i Tyczynie w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Poniedziałek 7 października 2019
 

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z aktywności ruchowej - gimnastyki  w okresie 02.11.2019 - 20.03.2022 dla uczestników Klubu Seniora w Tyczynie w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz oferty
 Pobierz
Zaproszenie do składania ofert
 
 Powrót do poprzedniej strony