Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń lokalu zlokalizowanego w Jasionce 915a na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim”

Czwartek 3 października 2019
 

Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń lokalu zlokalizowanego w Jasionce 915a na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim”

nr wniosku  RPPK.07.04.00-18-0003/18

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Zał. nr 1 Wzór formularza oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 3 Wykaz robót budowlanych
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zał. nr 5 Przedmiar robót
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony