Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń lokalu usługowego zlokalizowanego w Lublinie, ul. T. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104 na potrzeby funkcjonowania żłobka

Sobota 27 lipca 2019
 

Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń lokalu usługowego zlokalizowanego w Lublinie, ul. T. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104 na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowonr wniosku RPLU.09.07.00-06-0003/18 i „Utworzenie Żłobka Maluszkowo 1, RPLU.09.04.00-06-0003/18 RPO WL 2014-2020

 

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Aktualizacja przedmiaru robót 09.08.2019
 Pobierz
Pismo ws zmiany zapytania ofertowego
 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Projekt aranżacji lokalu
 Pobierz
Zał. nr 1 Wzór formularza oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 3 Wykaz robót budowlanych
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zał. nr 5 Przedmiar robót
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony