Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Przedszkola Maluszkowo w Lublinie

Czwartek 28 października 2021
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wyposażenia Przedszkola Maluszkowo w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 25 lok. U 0.06 i U 0.07  w ramach realizacji projektu
pn. „Przedszkole Maluszkowo” nr wniosku RPLU.12.01.00-06-0037/18,

RPO WL 2014-2020

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 Pobierz
Zał. nr 1 Wzór formularza oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zał. nr 5 Wykaz usług
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony