Zaproszenie do składania ofert na stanowisko opiekuna w Klubie Seniora w Rzeszowie i Tyczynie w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Poniedziałek 17 czerwca 2019
 

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko opiekuna w Klubie Seniora w Rzeszowie i Tyczynie w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz oferty
 Pobierz
Zaproszenie do składania ofert
 
 Powrót do poprzedniej strony