Maluszkowo

+ 48 502 465 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

 Wpisowe

400 PLN – jednorazowa, bezzwrotna opłata za wpis dziecka na pobyt stały lub czasowy. Zawiera m.in. wyprawkę plastyczną.

Żłobek – czesne

364,00 zł  tytułem opłaty stałej,  uwzględniając następującą kalkulację: czesne w wysokości 1200,00 zł pomniejszone  o dopłatę z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029″ tj. 836

Opłata uwzględnia maksymalnie 10 godzin pobytu dziennie dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.

Opłata za wyżywienie

          14,00 zł / dzień* – opłata obejmuje śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek oraz napoje na cały dzień.                      Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową specjalizującą się w żywieniu małych dzieci.

W przypadku diety dla dziecka stawka za wyżywienie wynosi 16,00 zł /dzień