Maluszkowo

+48 517 515 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Kielanówka (edytowalna, PDF)

Dokumenty Kluby Seniora

Dokumenty do pobrania

formularz rekrutacyjny aktywny senior

regulamin rekrutacji aktywny senior

deklaracja członkostwa aktywny senior

regulamin rekrutacji do klubu seniora rzeszów 2

deklaracja uczestnika projektu klub seniora 2

wzór zaświadczenia lekarskiego klub seniora 2

formularz rekrutacyjny klub seniora 2

oświadczenie uczestnika klub seniora 2

oświadczenie uczestnika w zakresie wielokrotnego wykluczenia klub seniora 2

Zaświadczenie lekarskie KS24

Deklaracja uczestnika projektu KS24

Oświadczenie uczestnika w zakresie ochrony danych osobowych KS24

Regulamin rekrutacji Klub SNIORA Rzeszów KS24

Formularz rekrutacyjny KS24