Maluszkowo

+48 502 465 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek „Maluszkowo” 28.08.2020 roku otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Strzyżowa. Utworzony został w ramach projektu pn. „Żłobek Maluszkowo w Dobrzechowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 RPO WP 2014-2020.

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miejski w Strzyżowie.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzyżowie.

 

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

regulamin organizacyjny żłobka maluszkowo aktualizacja z dnia 01.01.2020R

RODO

statut żłobka maluszkowo aktualizacja z dnia 01.01.2020R

wzór wypowiedzenia żłobek

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL