Maluszkowo

Wspaniała wycieczka do jednego z najpiękniejszych pałacyków zachowanych w czasie II wojny światowej w Kozłówce. Następnie odwiedziliśmy Lublin z bogactwem starówki i zobaczyliśmy najważniejsze zabytki oraz najciekawsze miejsca tego pięknego miasta.