Maluszkowo

+48 517 515 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Kielanówka (edytowalna, PDF)

Zgodnie z umową o dofinansowanie A2 Sp. z o.o. zapewnia instytucjonalną gotowość podmiotu do świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w ramach Klubu Seniora w Nienadówce w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń.

Liczba miejsc oferowanych w Klubie Seniora w Nienadówce 35, w tym:

– 15 miejsc utworzonych w ramach projektu „Utworzenie Klubu Seniora przy placówkach Maluszkowo” nr RPPK.08.03.00-18-0085/17

– 5 miejsc utworzonych w ramach projektu „Utworzenie dodatkowych miejsc w Klubie Seniora w Nienadówce przy placówce Maluszkowo” nr RPPK.08.03.00-18-0071/19

– 15 miejsc utworzonych w ramach projektu „Utworzenie dodatkowych 15 miejsc w Klubie Seniora w Nienadówce przy placówce Maluszkowo” nr  RPPK.08.03.00-18-0003/20

Prowadzono bieżący nabór uczestników do Klubu Seniora w Nienadówce (36-052 Nienadówka 696B).

Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia, prosimy o kontakt:

telefoniczny pod numerem: 517 515 555

mailowy pod adresem: biuro@maluszkowo.com.pl

Do Klubu Seniora mogą być przyjęci osoby spełniające poniższe kryterium:

– zamieszkanie na terenie gminy Sokołów Młp.

– wiek uczestnika 60+

– jest osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarza stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).