Maluszkowo

+ 48 535 510 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Zajęcia adaptacyjne stwarzają możliwość zapoznania dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania w trakcie, których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z nauczycielami wychowania przedszkolnego oraz z nowym otoczeniem.

autor grafiki:

Madzia, lat 4,
Maluszkowo Rzeszów