Maluszkowo

+ 48 535 510 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek „Maluszkowo” 29.04.2016 roku otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Tyczyna. 

 

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Gminy Tyczyn. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

 

Przedszkole „Maluszkowo” 31.08.2016 roku otrzymało wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Tyczyna. 

 

Nadzór nad Przedszkolem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miejski w Tyczynie. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

 

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

statut przedszkola

regulamin żłobka maluszkowo

statut żłobka maluszkowo

wzór wypowiedzenia przedszkole

wzór wypowiedzenia żłobek

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Karta informacyjna PRZEDSZKOLE

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL