Maluszkowo

+48 608 350 998

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek Maluszkowo 21.10.2013 roku otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.


Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta Rzeszów. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.


Przedszkole Maluszkowo 01.07.2015 roku otrzymało oficjalny wis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. 


Nadzór nad Przedszkolem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta Rzeszów. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

statut Przedszkola

statut żłobka aktualizacja 04.2024

wzór wypowiedzenia przedszkole

wzór wypowiedzenia żłobek

regulamin żłobka maluszkowo

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Karta informacyjna PRZEDSZKOLE

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL