Maluszkowo

+48 517 525 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

W Maluszkowo zatrudniamy jedynie wysoko wykwalifikowaną kadrę, zobligowaną do otwartej postawy wobec dziecka, szanowania jego praw i umiejętnego, przemyślanego stymulowania rozwoju małego człowieka.

Zapewniamy wszystkim członkom naszego zespołu możliwości rozwoju po to, żeby poznawać nowe metody edukacji maluchów i nieustannie wzbogacać warsztat ich pracy organizując szkolenia jak i wspierając własne inicjatywy.

Maluszkowo tworzone jest przez ludzi z pasją do życia i pracy.

Ciocia Agnieszka to opiekunka dziecięca, która ukończyła certyfikowany kurs pedagogiczny opiekunki dziecięcej. Pełni rolę kierownika placówki. Ze żłobkiem Maluszkowo związana od 2020 roku. Wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w pracy z dziećmi, dbając o ich bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój. Stawia na pierwszym miejscu dobro dziecka. Ceni sobie dobrą współpracę z rodzicami i kadrą placówki opartą na wzajemnym szacunku, życzliwości i zaufaniu.

 

Ciocia Karolina – wychowawca grupy przedszkolnej, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, Edukacja przedszkolna oraz wczesnoszkolna. W swojej pracy stawia duży nacisk na pracę indywidualną z dzieckiem co pozwala właściwie kierować jego rozwojem i zaspokajać potrzeby psychiczne i społeczne. Cieszy się ogromnym zaufaniem wśród dzieci. W Maluszkowie pracuje od kwietnia 2021 roku.

Ciocia Iwona opiekunka dziecięca, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyła Nauki o
rodzinie, specjalizacja mediacje i poradnictwo rodzinne na studiach licencjackich, następnie
ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą i otrzymała tytuł magistra. Podczas studiów
zdobyła praktykę zawodową w Pogotowiu Opiekuńczym oraz Świetlicy Profilaktyczno-
Wychowawczej. Na studiach pełniła prywatną opiekę nad dziećmi, co utwierdziło ją w dobrym
wyborze zawodu. Z Maluszkowem związana od 2015r. Nie boi się wyzwań. W swoją pracę wkłada
dużo serca i zaangażowania.

Ciocia Aleksandra opiekunka dziecięca, jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza, na Uniwersytecie Rzeszowskim. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji,
przede wszystkim wtedy, kiedy dzieci odwdzięczają się swoją radością i zaufaniem. Każdego dnia na
nowo odkrywa i rozwija umiejętności i zainteresowania dzieci. Ze żłobkiem Maluszkowo związana od
2021 roku.

Ciocia Paulina opiekunka dziecięca, ukończyła kurs opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym. Jest osobą
pracowitą ,cierpliwą, odpowiedzialną i empatyczną, dba o bezpieczeństwo dzieci. Praca z dziećmi
sprawia jej wiele radości. W Maluszkowie pracuje od maja 2022 roku.

Założycielką i pomysłodawcą Maluszkowo jest Ania Lubaś.

Jej historia z tworzeniem wyjątkowych miejsc dla dzieciaków rozpoczęła się właśnie od potrzeby zapewnienia jej własnemu synkowi jak najlepszej opieki co jest całą genezą powstania placówek z bliskościowym podejściem. 

Ania to pasjonatka biegania, która w swoim „biegowym CV” ma np. ukończenie jednego z największych maratonów na świecie – Maratonu w Berlinie. Nikogo to teraz nie zaskoczy, ale jest ona osobą niezwykle energiczną, zaradną i profesjonalną w każdym swoim działaniu. Swoim pozytywnym podejściem do życia zaraża każdego, kto ma przyjemność ją poznać.


Powinniśmy od tego zacząć – Ania to przede wszystkim oddana mama dwójki dzieci – 8-letniej Mileny i 10-letniego Oskara.