Maluszkowo

+48 515 055 955

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

O projekcie

Utworzenie przedszkola w nienadówce i dębicy

Tytuł projektu: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w województwie
podkarpackim poprzez utworzenie przedszkola w Nienadówce i Dębicy.

Zadania: Utworzenie i zakup wyposażenia Przedszkola w Nienadówce
Utworzenie i zakup wyposażenia Przedszkola w Dębicy
Funkcjonowanie Przedszkola w Nienadówce
Funkcjonowanie Przedszkola w Dębicy

Grupa docelowa:

35 osób zamieszkujących lub uczących się na obszarze woj. podkarpackiego, w tym
• 20 dzieci w wieku przedszkolnym, korzystające z opieki wychowania przedszkolnego w
Nienadówce woj. podkarpackie,
• 15 dzieci w wieku przedszkolnym, korzystające z opieki wychowania przedszkolnego w Dębicy woj. podkarpackie.

Celem przedsięwzięcia jest:
zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w województwie podkarpackim w Nienadówce 696B oraz Dębicy ul. Paderewskiego 2, dla którego organem prowadzącym będzie A2 Sp. z o.o. poprzez utworzenie 35 nowych miejsc
przedszkolnych – 20 miejsc w Przedszkolu w Nienadówce oraz 15 miejsc w Przedszkolu
w Dębicy, a także zapewnienie funkcjonowania i organizacji zajęć dla 35 dzieci w wieku
przedszkolnym w okresie 01 – 12.2024 roku.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:
 Liczba dzieci, u których zaobserwowano zniwelowanie deficytów w wyniku realizacji zajęć
dodatkowych – 35 dzieci, w tym 17 dziewczynek i 18 chłopców
Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej – 35 dzieci, w
tym 17 dziewczynek i 18 chłopców
Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które zakupiły pomoce dydaktyczne
i elementy wyposażenia pomieszczeń – 2 szt.
Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego – 35

Wartość projektu: 910.000,00 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 773.500,00 zł

#FunduszeUE

Dokumenty do pobrania

Opis projektu