Maluszkowo

+48 515 055 955

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek „Maluszkowo” 12.01.2018 roku otrzymał oficjalny wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miasta Dębicy. Utworzony został w ramach projektu pn. „Rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim i dębickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 RPO WP 2014-2020.

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miejski w Dębicy.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dębicy.

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

statut żłobka

regulamin organizacyjny żłobka

Karta informacyjna przedszkole

statut aktualizacja 03.10.2022

wzór wypowiedzenia żłobek

wzór wypowiedzenia przedszkole

Oświadczenie rodo

Oświadczenie w sprawie wizerunku

REgulamin rekrutacji

deklaracja udziału w projekcie

Formularz rekrutacji

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 Sp. z o.o.