Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8

Poniedziałek 4 listopada 2019
 

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8 w ramach realizacji projektu pn.

1) „Utworzenie żłobka Maluszkowo, nr RPLU.09.07.00-06-0003/18,  

2) „Utworzenie żłobka Maluszkowo 1, nr RPLU.09.04.00-06-0003/18, 

3) „Utworzenie żłobka Maluszkowo 2, nr RPLU.09.04.00-06-0004/18

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.4

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Zał. nr 1 Wzór formularza oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
zał. nr 5 Wykaz usług
 Pobierz
Zał. nr 6 Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony