Maluszkowo

+48 500 055 060

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Opłata rekrutacyjna

300 zł – jednorazowa, bezzwrotna opłata za wpis dziecka na pobyt stały lub czasowy. Zawiera m.in. wyprawkę plastyczną.

Czesne – Żłobek

1400 zł. Opłata uwzględnia maksymalnie 10 godzin pobytu dziennie dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.

UWAGA! Istnieje możliwość zapisania dziecka na połowę abonamentu obejmującego opiekę do 5 godzin dziennie (do godziny 13.00). Czesne w przypadku opcji „połowa abonamentu” wynosi: 900 zł 

Czesne – Przedszkole

700 zł  * –  stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.

*opłata uwzględnia dofinansowanie z UM Rzeszów.

Opłata za wyżywienie

15,00 zł – opłata obejmuje śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje na cały dzień. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową FOODCRAFTERS, specjalizującą się w żywieniu małych dzieci. 

(dieta 17,00 zł) 

Istnieje możliwość pomniejszenia opłaty za czesne z kapitału opiekuńczego ZUS w przypadku uczęszczania do żłobka pierwszego bądź jedynego dziecka o kwotę 400 zł oraz w przypadku obojga rodziców pracujących zamieszkałych w Rzeszowie zachodzi możliwość skorzystania z bonu żłobkowego w kwocie 300 zł.