Maluszkowo

+48 500 055 060

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek Maluszkowo w Rzeszowie 10.09.2021 roku otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.  Żłobek Maluszowo utworzono w ramach projektu pt. „Maluszek do żłobka – rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie
Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta Rzeszów.
Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

regulamin organizacyjny żłobka

statut aktualizacja 03.10.2022

wzór wypowiedzenia przedszkole

STATUT ŻŁOBKA

STATUT Przedszkole

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Karta informacyjna PRZEDSZKOLE

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL