Maluszkowo

+48 509 555 440

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Opłata rekrutacyjna

300 zł – jednorazowa, bezzwrotna opłata za wpis dziecka na pobyt stały lub czasowy. Zawiera m.in. wyprawkę plastyczną.


Czesne żłobek

1200,00 zł wynikająca z następującej kalkulacji:

opłata stała 1200.00 zł pomniejszona o 100,00 zł dotacji z Urzędu Gminy Sokołów Małopolski.

Czesne Przedszkole

215,00 zł w ramach projektu


Opłata za wyżywienie

15,00 zł/dzień – opłata obejmuje śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje na cały dzień. 

Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową FOODCRAFTERS, specjalizującą się w żywieniu małych dzieci.

(dieta: 17,00 zł)