Maluszkowo

+48 509 555 440

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Dokumenty do pobrania

Żłobek „Maluszkowo” 19.03.2018 roku otrzymał oficjalny wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych
prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
Utworzony został w ramach
projektu pn. „Żłobek Maluszkowo w Nienadówce” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 RPO WP 2014-2020.


Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski .


Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Rzeszowie.

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

regulamin organizacyjny żłobka

statut aktualizacja 04.2024

wzór wypowiedzenia żłobek

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Karta informacyjna PRZEDSZKOLE

Oświadczenie rodo

Oświadczenie w sprawie wizerunku

REgulamin rekrutacji

deklaracja udziału w projekcie

Formularz rekrutacji

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 Sp. z o.o.