Maluszkowo

+48 500 215 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Opłata rekrutacyjna

300 PLN – jednorazowa, bezzwrotna opłata za wpis dziecka na pobyt stały lub czasowy. Zawiera m.in. wyprawkę plastyczną.

Opłata stała za pobyt:

885,00 zł uwzględniając dofinansowanie z UM Lublin. Warunkiem dofinanasowania jest zamieszkanie na terenie Miasta Lublin.

Opłata uwzględnia maksymalnie 10 godzin pobytu dziennie dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30

Opłata za wyżywienie

13,00 PLN/ dzień – opłata obejmuje śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje na cały dzień. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową specjalizującą się w żywieniu małych dzieci.

Istnieje możliwość pomniejszenia opłaty za czesne z kapitału opiekuńczego ZUS w przypadku uczęszczania do żłobka pierwszego bądź jedynego dziecka o kwotę 400 zł.