Maluszkowo

+48 500 215 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek Maluszkowo w dn. 01.10.2018r. otrzymał oficjalny wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Lublin. Utworzony został w ramach projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4 RPO WL 2014-2020.

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta Lublin. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie.

Dokumenty do pobrania

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

regulamin organizacyjny żłobka maluszkowo aktualizacja z dnia 01.01.2020R

rodo

statut żłobka maluszkowo aktualizacja z dnia 28.09.2022r

wzór wypowiedzenia żłobek

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL