Maluszkowo

+48 500 055 518

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek „Maluszkowo” 28.08.2020 roku otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Strzyżowa. Utworzony został w ramach projektu pn. „Żłobek Maluszkowo w Dobrzechowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 RPO WP 2014-2020.

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miejski w Strzyżowie.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzyżowie.

 

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

regulamin organizacyjny przedszkola

statut aktualizacja 04.2024

wzór wypowiedzenia PRZEDSZKOLE

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Karta informacyjna PRZEDSZKOLE

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem Sp. z o.o.