Maluszkowo

+48 535 383 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek „Uczelniane Maluszkowo” 01.07.2016 roku otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Żłobek powstał przy WSPiA – Rzeszowskiej Szkole Wyższej w ramach rządowego programu Maluch 2016 – moduł 3. Żłobek dla dzieci studentów i pracowników WSPiA to pierwsza placówka uruchomiona przy uczelni niepublicznej w Rzeszowie w ramach rządowego programu Maluch 2016.

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta Rzeszów.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

 

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

regulamin organizacyjny żłobka

statut aktualizacja 01.05.2024

wzór wypowiedzenia żłobek

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL