Maluszkowo

+48 519 555 994

Karta zgłoszeniowa (edytowalna | PDF)

Przedszkole Maluszkowo 31.08.2018 roku otrzymało oficjalny wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Nadzór nad Przedszkolem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta Rzeszów oraz Kuratorium Oświaty.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

statut przedszkola

wzór wypowiedzenia przedszkole

Karta informacyjna PRZEDSZKOLE

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL