Maluszkowo

+48 535 050 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek Maluszkowo w Rzeszowie 10.09.2021 roku otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.  Żłobek Maluszowo utworzono w ramach projektu pt. „Maluszek do żłobka – rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta Rzeszów.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

 

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

wzór wypowiedzenia żłobek

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL