Maluszkowo

+48 502 615 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Nabór do naszych placówek odbywa się w sposób ciągły przez cały rok. W przypadku braku wolnych miejsc tworzona jest lista rezerwowa.


Osoby, które są zainteresowane zapisem dziecka do naszych placówek proszone są o pobranie karty zgłoszenia dziecka do żłobka i przesłanie elektronicznie, bądź dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do interesującej Państwa placówki.


Przesłanie karty zgłoszeniowej ma jedynie charakter informacyjny i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.
Ostatecznym warunkiem umieszczenia dziecka na liście danej placówki jest podpisanie umowy i dokonanie opłaty wpisowej.

Dokumenty do pobrania

karta informacyjna dziecka

karta zgłoszeniowa dziecka do żłobka