Maluszkowo

+48 502 615 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)


Żłobek „Maluszkowo” 18.02.2018 roku otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Utworzony został w ramach projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 RPO WP 2014-2020.
Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta Rzeszów.
Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

 

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

regulamin organizacyjny żłobka

STATut żłobka aktualizacja 04.2024

wzór wypowiedzenia żłobek

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL