Maluszkowo

+48 502 352 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

a) FORMALNE:

Zam. na terenie pow. lubel./świdnickiego lub m.Lublin (na podst.informacji w dok. rekrut.), posiadanie statusu os. opiekującą się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się um. o pracę, osobę zatrudn. na czas określony, pracującą będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim (na podst. zaśw. pracodawcy/ew. CEIDG w przypadku prowadzeniu działaln. gosp.), które chcą powrócić/wejść na rynek pracy, a obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiek. nad dziećmi do lat 3, czyli pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim i/lub rodzicielskim;dostarczenie kompletu dok. w wyznaczonym czasie.

 

b) MERYTORYCZNE:

• wielodzietność rodziny kandydata tj. posiadanie 3+ dzieci zgodnie z zapisami ustawy (ośw.)– 5pkt.
• nps kandydata (orzecz. o nps)-15 pkt.,
• nps dziecka kandydata (orzecz. o nps) – 5pkt.
• samotne wych. dziecka przez kandydata na uczestn. (ośw) – 5pkt.
• długość okresu przebywania poza rynkiem pracy – do 1 roku-2pkt.,1-2 lat- 4pkt., powyżej 2 lat- 6pkt. (ośw. lub zaśw. PUP)
c) TECHNICZNE:
– złożenie we wskaz. terminie wymag. dok.rekrut.:wniosek- formularz rekrut. z ośw.+ ww. zaśw.

 

W przypadku równorzędnych wyników będzie brane pod uwagę niższy dochód uczn. (na podst. ośw.)

Dokumenty do pobrania

deklaracja udziału w projekcie

formularz zgłoszenia

karta informacyjna

obowiązek informacyjny RODO

Oświadczenie dot. wizerunku

Oświadczenie o poinformowaniu o współfinansowaniu unijnym

Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo

Oświadczenie uczestnika

Regulamin rekrutacji

Wstępna karta zgłoszenia