Maluszkowo

+48 502 352 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek „Maluszkowo 3” 20.12.2019 roku otrzymał oficjalny wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Lublin. Utworzony został w ramach projektów:

 

1)     pt. „Utworzenie żłobka Maluszkowo, nr RPLU.09.07.00-06-0003/18

2)      pt. „Utworzenie żłobka Maluszkowo 1, nr RPLU.09.04.00-06-0003/18

3)     pt. „Utworzenie żłobka Maluszkowo 2, nr RPLU.09.04.00-06-0004/18

 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4  i 9.7 RPO WL 2014-2020.

 

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta Lublin. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie.

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

statut żłobka

regulamin organizacyjny żłobka aktualizacja 22.01.2020

wzór wypowiedzenia żłobek

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL