Maluszkowo

+48 517 515 555

Karta zgłoszeniowa (edytowalna | PDF)

Opłata rekrutacyjna

300 PLN – jednorazowa, bezzwrotna opłata za wpis dziecka na pobyt stały lub czasowy. Zawiera m.in. wyprawkę plastyczną.

Czesne – opłata stała

600,00 zł * –  stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.

Opłata za wyżywienie

13,00 PLN/ dzień – opłata obejmuje śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje na cały dzień.