Maluszkowo

+48 533 324 716

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek „Maluszkowo” 28.04.2016 roku otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

Żłobek powstał przy Politechnice Rzeszowskiej w ramach rządowego programu Maluch 2016 – moduł 3.

 

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta Rzeszów. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

wzór wypowiedzenia żłobek

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL