Maluszkowo

+ 48 502 465 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Opłata rekrutacyjna

300 zł – jednorazowa, bezzwrotna opłata za wpis dziecka na pobyt stały lub czasowy. Zawiera m.in. wyprawkę plastyczną.

Żłobek – czesne

1400 zł wynikająca z następującej kalkulacji: opłata stała 1100,00 zł pomniejszona o 300,00 zł dotacji z Urzędu Gminy Tyczyn.

Opłata uwzględnia maksymalnie 10 godzin pobytu dziennie dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.

* opłata uwzględnia dotację z UM Tyczyn dla mieszkańców Gminy Tyczyn

Przedszkole  – czesne

215 zł* –  stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30, w ramach projektu od 01.01.2024 do 31.12.2024

opłata uwzględnia dotację z UM Tyczyn.

Opłata za wyżywienie (żłobek i przedszkole)

15,00 zł/dzień – opłata obejmuje śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje na cały dzień. 

Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową FOODCRAFTERS, specjalizującą się w żywieniu małych dzieci. 

(dieta 17 zł) 

Istnieje możliwość pomniejszenia opłaty za czesne z kapitału opiekuńczego ZUS w przypadku uczęszczania do żłobka pierwszego bądź jedynego dziecka o kwotę 400 zł oraz w przypadku obojga rodziców pracujących  zamieszkałych w Rzeszowie zachodzi możliwość skorzystania z bonu żłobkowego w kwocie 300 zł.