Maluszkowo

+ 48 502 465 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

 

Przedszkole „Maluszkowo” 31.08.2016 roku otrzymało wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Tyczyna.

 

Nadzór nad Przedszkolem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miejski w Tyczynie. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

statut przedszkola

wzór wypowiedzenia przedszkole

Karta informacyjna PRZEDSZKOLE

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie w sprawie wizerunku

Regulamin rekrutacji

Deklaracja udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy szkolenie kadry

Formularz zgłoszeniowy zajęcia dodatkowe

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL