Maluszkowo

+ 48 502 465 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

O projekcie

Rozwój przedszkola W Tyczynie

Tytuł projektu: Rozwój Przedszkola Maluszkowo w Tyczynie.

Zadania: Adaptacja i zakup wyposażenia do nowego oddziału Przedszkola
Funkcjonowanie nowego oddziału Przedszkola Maluszkowo w okresie 01.09.2023-31.08.2024
Szkolenia dla nauczycieli
Organizacja zajęć dodatkowych

 

Grupa docelowa:

58 osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarze woj. podkarpackiego, w tym 55 dzieci w wieku przedszkolnym, korzystające z opieki wychowania przedszkolnego na terenie województwa podkarpackiego, na obszarze Gminy Tyczyn, z czego 30 dzieci to dzieci korzystające z nowo powstałych w projekcie miejsc przedszkolnych w oddziale na ul. Cichej 2 w Tyczynie i 25 dzieci korzystających tylko w projekcie z zajęć dodatkowych oraz 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych na umowę o pracę w A2 Anna Lubaś w przedmiotowym oddziale przedszkola Maluszkowo na ul. Cichej 2 w Tyczynie.

Cel projektu:
zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w województwie podkarpackim poprzez rozwój Przedszkola Maluszkowo w Tyczynie ul. Słoneczna 1, dla którego organem prowadzącym jest A2 Anna Lubaś w wyniku utworzenia 30 nowych miejsc przedszkolnych w oddziale przy ul. Cicha 2 w Tyczynie, realizację zajęć dodatkowych dla 55 dzieci w wieku przedszkolnym i rozwój kompetencji 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego w okresie 15 miesięcy realizacji projektu.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:
Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po
opuszczeniu programu – 3 szt.
Liczba dzieci, u których zaobserwowano zniwelowanie deficytów w wyniku realizacji
zajęć dodatkowych – 44 osób, w tym 18 dziewczynek i 26 chłopców
Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej – 55 dzieci, w
tym 22 dziewczynki i 33 chłopców
Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1 szt.

Wartość projektu: 780.000,00 zł. 

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 663.000,00  zł. 

#FunduszeUE

Dokumenty do pobrania

Opis projektu