Maluszkowo

+48 515 055 955

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Opłata rekrutacyjna

300 PLN – jednorazowa, bezzwrotna opłata za wpis dziecka na pobyt stały lub czasowy. Zawiera m.in. wyprawkę plastyczną.

Czesne dla mieszkańców Gminy Trzebownisko

1430 zł minus 500 dofinansowanie z Urzędu Gminy Trzebownisko oraz minus 400 zł z kapitału opiekuńczego

Czesne dla osób zamieszkałych poza Gminą Trzebownisko

1430,00 zł 

Opłata uwzględnia maksymalnie 10 godzin pobytu dziennie dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.

Opłata za wyżywienie

16,00 PLN/ dzień – opłata obejmuje śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje na cały dzień. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową FOODCRAFTERS, specjalizującą się w żywieniu małych dzieci. 

(dieta 17.00 zł)