Maluszkowo

+48 515 055 955

Zajęcia tematyczne

Nasi opiekunowie i nauczyciele obserwują swoich podopiecznych dostosowując aktywność do ich potrzeb i zainteresowań. Poprzez stałe punkty w naszym repertuarze zajęć, które nastawione są na rozwijanie umiejętności i kreatywności Maluchów przez zabawę np. sensoplastyka czy logorytmika, staramy się, aby każdy dzień wprowadzał namiastkę codziennej rutyny w życiu dziecka, ale także dbamy o spontaniczność, starając się, aby każdy dzień wydawał się inny, przez co tworzymy Maluchom przestrzeń do odkrywania, a później kształtowania swoich talentów. Od czasu do czasu organizujemy również popularną dogoterapię lub takie zajęcia jak zumba itp..

W każdym miesiącu, celebrujemy również święta – te popularne jak np. Dzień Babci – ale także te mniej znane jak Dzień Kosmonautyki, Dzień Marchewki czy Dzień Konia. Na początku każdego miesiąca plan na takie nieoczywiste imprezy maluchów znajdziecie w kalendarium umieszczanym w Aktualnościach.

zajęcia logopedyczne

są ukierunkowane na stymulację rozwoju mowy naszych podopiecznych, gdzie wykorzystujemy metody dydaktyczne oparte na zabawie.

gimnastyka korekcyjna

to dobry sposób na poradzenie sobie z wadami postawy. Zabawa ruchowa jest prostą, nieskomplikowaną formą ruchu opartą na podstawowych ruchach motorycznych człowieka (chód, bieg, skok, pełzanie czy rzucanie)

język angielski

w naszych przedszkolach zajęcia języka angielskiego to zabawa połączona z nieświadomym uczeniem się przez co nie kojarzą nauki języka z obowiązkiem, a wręcz czerpią radość z wykonywanych czynności, a nowe słowa, wyrażenia i zwroty pozostają w ich umysłach i są czymś naturalnym.

Sensoplastyka

czyli „kratywne brudzenie”, które angażuje kilka zmysłów. Bawimy się barwami, zapachami i teksturami przez co rozwijamy nasze zmysły oraz własną twórczość i kreatywność.

logorytmika

jest niezbędnym elementem pracy z dziećmi, który kształtuje umiejętności językowo, słuchowo, ruchowe. Metoda ta ma główne formę zabawy, a głównym celem jest korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu.

zabawy ruchowo - taneczne

doskonalą sprawność umysłową taką jak spostrzegawczość, pamięć, skupienie uwagi. Mają również wpływ na rozwój charakteru i takich cech jak samodzielność, pomysłowość czy śmiałość

gry zespołowe

uczą logicznego myślenia, współzawodnictwa i dyscypliny.

DOGOTERAPIA

to metoda wspomagająca edukację dzieci, która wzmacnia efektywność pracy pedagogów. Czworonożny przyjaciel bezwarunkowo akceptuje dzieci i nie ocenia ich, a to bardzo ważne w budowaniu poczucia własnej wartości