Maluszkowo

+48 515 055 955

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek „Maluszkowo ” w dn. 13.01.2020 otrzymał oficjalny wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Trzebownisko uzyskując nr 6.

Utworzony został w ramach projektu pt. „Rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 RPO WP 2014-2020.

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Gminy Trzebownisko.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

 

Dokumenty do pobrania

informacja o przetwarzaniu danych

regulamin organizacyjny żłobka

rodo

statut żłobka

wzór wypowiedzenia żłobek

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL