Maluszkowo

+48 515 055 955

Nabór do naszych placówek odbywa się w sposób ciągły przez cały rok. W przypadku braku wolnych miejsc tworzona jest lista rezerwowa. 

 

Osoby, które są zainteresowane zapisem dziecka do naszych placówek proszone są o pobranie karty zgłoszenia dziecka do żłobka  i przesłanie elektronicznie, bądź dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do interesującej Państwa placówki. 

 

Przesłanie karty zgłoszeniowej ma jedynie charakter informacyjny i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.

Ostatecznym warunkiem umieszczenia dziecka na liście danej placówki jest podpisanie umowy i dokonanie opłaty wpisowej.

Dokumenty do pobrania

deklaracja udziału w projekcie

formularz rekrutacyjny

karta informacyjna dziecka

oświadczenie o poinformowaniu o współfinansowaniu

oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo

oświadczenie o wizerunku

oświadczenie uczestnika projektu

regulamin rekrutacji

regulamin rekrutacji aktualizacja 10.01.2020

regulamin rekrutacji aktualizacja 10.01.2020 wersja wg standardów dostępności

regulamin rekrutacj iwersja wg standardów dostępności

wstępna karta zgłoszeniowa

wzór umowy

karta zgłoszeniowa dziecka do żłobka